FAQ Pompy ciepła - Dom Bez Kosztów
728 851 023

FAQ Pompy ciepła

Co to jest i jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które może pełnić trzy funkcje: ogrzewać pomieszczenie,
klimatyzować je i służyć do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W tym celu
wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych, np. z powietrza. Za pomocą sprężarki
zamienia pobraną energię w ciepło użytkowe i następnie przekazuje do instalacji
grzewczej.

Jaka jest zasada działania pompy ciepła?

Na początek musimy wiedzieć, że pompy ciepła wykorzystują tzw. czynniki chłodnicze
czyli specjalne ciecze o niskiej temperaturze wrzenia (np. czynnik R410A – minus
51,6°C). Zasadę działania pompy ciepła opiszemy w kilku krokach:
Krok I: Na początku procesu czynnik chłodniczy w postaci cieczy pod niskim
ciśnieniem przepływa do wymiennika nazywanego parownikiem. Tam ogrzewa się od
powietrza zewnętrznego przetłaczanego przez wentylator. Powietrze nawet przy –
20°C jest cieplejsze niż temperatura wrzenia czynnika chłodniczego. Czynnik
chłodniczy podgrzewa się i odparowuje stając się gazem o niskim ciśnieniu.
Krok II:
Gaz trafia do sprężarki, która podnosi jego ciśnienie. Każdy, kto kiedykolwiek
pompował dętkę w rowerze (albo uważał na lekcjach fizyki) wie, że wiąże się to także
z wzrostem temperatury. Na wylocie ze sprężarki mamy już gaz sprężony o wysokiej
temperaturze.
Krok III:
Gaz trafia do wymiennika ciepła nazywanego skraplaczem, w którym oddaje ciepło do
płynu obiegu grzewczego. Tym płynem najczęściej jest zwykła woda, która krąży w
instalacji centralnego ogrzewania. Jest ona zimniejsza od gorącego, sprężonego gazu,
a zatem gaz skrapla się tak, jak skrapla się para wodna na lustrze w łazience.
Krok IV:
Skroplony gaz czyli już ciecz (chłodna, o wysokim ciśnieniu) po przejściu przez zawór
rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie
ponownie odbiera ciepło od dolnego źródła. Proces zaczyna się ponownie.
Podgrzany w pompie ciepła czynnik grzewczy trafia do instalacji grzewczej w
budynku.

Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?

Moc urządzenia powinna być adekwatna do zapotrzebowania danego obiektu na
ciepło. Zależy ono m.in. od powierzchni budynku, termoizolacji, zużycia c.w.u. , a
także indywidualnych wymagań mieszkańców. Zakłada się, że dom jednorodzinny
potrzebuje 40-50W/m2, co można pomnożyć przez metraż, by uzyskać orientacyjną
wartość potrzebnej mocy pompy.


Jak dobrać moc pompy ciepła?

Dobór urządzenia grzewczego jest uzależniony od kilku czynników, m.in. rodzaju
budynku i jego zapotrzebowania energetycznego.
Zawsze warto oszacować pobór energii cieplnej, co pozwoli określić parametry
systemu grzewczego, który zapewni komfort jego użytkownikom oraz pomoże w
oszacowaniu kosztów i oszczędności.
Obliczeniowe Zapotrzebowanie Ciepła (OZC) znacznie ułatwia dobór odpowiedniej
pompy ciepła.
W przypadku budynków nowo budowanych – informacje te są najczęściej łatwo
dostępne (dla nowego budownictwa z dobrą izolacją przyjmuje się wartość około 50
W/m2, a dla budynku energooszczędnego 30-15 W/m2).
Jeśli chodzi o budynki starszego typu, należy zapotrzebowanie oszacować w oparciu o
powierzchnię użytkową lub kubaturę budynku oraz technologię budowy i ocieplenia
ścian i dachu (szacunkowe zapotrzebowanie ciepła dla starego budownictwa wynosi
około 100 W/m2).
Wartości wyrażone w W/m2 mnoży się z powierzchnią przewidzianą do ogrzania.
Otrzymany wynik to całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej dla danego obiektu
wyrażone w kilowatach (kW).
Inwestor, który zastanawia się nad wyborem pompy ciepła jako źródła ogrzewania,
powinien zdecydować, w jakim systemie będzie pracowała pompa – monowalentnym
(w którym pompa ciepła jest jedynym urządzeniem grzewczym) czy biwalentnym
(pracują dwa urządzenia) oraz czy pompa ma spełniać funkcje grzewcze i chłodzące.
Inwestor powinien również wybrać rodzaj dolnego i górnego źródła ciepła. Podczas
wyboru pompy szczególną uwagę należy zwrócić na moc grzewczą. Pozostałe
parametry, które należy uwzględnić podczas wyboru odpowiedniego rodzaju pompy
ciepła to ilość stałych mieszkańców, wielkość powierzchni działki, rodzaj gruntu i
zagospodarowanie na działce, a także rodzaj budynku oraz typ instalacji grzewczej w
obiekcie.

Jak porównać efektywność pompy ciepła?

Najłatwiej posłużyć się współczynnikiem efektywności COP, określającym stosunek
uzyskanego ciepła do energii zużytej do zasilenia pompy. Im wyższy COP, tym lepsza
efektywność urządzenia. Parametr COP zależy od temperatury zarówno ośrodka, z
którego pompa pobiera ciepło, jak i ośrodka, któremu je oddaje. Mała różnica między
tymi zmiennymi skutkuje wysoką efektywnością.

Z jaką instalacją grzewczą powinna współpracować?

Pompa ciepła jest przeznaczona do współpracy z instalacjami, które mają za zadanie
ogrzewać lub chłodzić pomieszczenia oraz dostarczać ciepłej wody użytkowej. Jest
więc kompatybilna m.in. z instalacjami centralnego ogrzewania, ogrzewania
nadmuchowego, podłogowego i urządzeniami do przygotowywania c.w.u.

Grzejniki czy podłogówka, co wybrać do pompy ciepła?

Do pompy ciepła zaleca się stosować niskotemperaturowe systemy grzewcze. Wynika to z takiej samej charakterystyki pracy urządzenia. W efekcie, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie ogrzewania podłogowego. Taki system pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału pompy ciepła.

Co lepsze: pompa ciepła czy kolektory słoneczne?

Pompa ciepła może współpracować z kolektorami słonecznymi w obrębie jednego
gospodarstwa domowego, systemy te nie muszą się wzajemnie wykluczać.
W obecnych czasach najważniejsza jest ekologia i fakt, że zarówno pompy, jak
i kolektory czerpią z odnawialnych źródeł energii. Na rzecz pomp może natomiast
przemawiać łatwość instalacji.

Czy pompa będzie działać w przypadku braku elektryczności?

Niestety, brak prądu oznacza również przerwę w działaniu pompy ciepła, ponieważ
unieruchamia sterownik i pompy obiegowe. Jednak instalacja grzewcza nie wychłodzi
się przez jakiś czas, potrwa to kilka godzin (około 5), więc drobna przerwa w dostawie
prądu nie spowoduje utraty komfortu cieplnego.

Czy pompa wymaga konserwacji?

Tak, producenci zalecają profesjonalny serwis pompy ciepła raz do roku, najlepiej
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Zaleca się kontrolę dolnego źródła pompy
ciepła, obiegu chłodniczego, automatyki oraz poprawności ustawień. Regularne
przeglądy pozwalają wydłużyć żywotność urządzenia zapobiegają usterkom

Czy pompa ciepła jest efektywnym sposobem ogrzewania?

Tak, jeśli wybierzemy urządzenie o odpowiedniej mocy w stosunku
do zapotrzebowania obiektu na ciepło. Wówczas pompa ciepła może być jedynym
źródłem ogrzewania pomieszczeń, w zupełności wystarczającym. Dla oceny
efektywności urządzenia można posłużyć się współczynnikiem COP – im wyższa
wartość, tym większa efektywność pompy. Nowoczesne pompy ogrzewają skutecznie
nawet przy temperaturze -25 st. C.

Czy pompa ciepła sprawdzi się w starym budownictwie?

Jak najbardziej! Pompy ciepła są często pierwszym wyborem klientów wykonujących
termomodernizację starszych budynków. Nawet w budynkach mających kilkadziesiąt
lat, pompa ciepła może generować oszczędności i efektywnie dbać o komfort
termiczny mieszkańców.

Co to jest COP?

COP (z ang. coefficient of performance) to współczynnik wydajności cieplnej, który
wyraża stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła a mocą elektryczną
niezbędną do napędu sprężarki. Zgodnie z normą EN 255 14511 najczęściej jest
przedstawiany dla parametrów 7°C (temperatura na wejściu do pompy ciepła z

dolnego źródła) i 35°C (na zasilaniu systemu grzewczego). Im współczynnik COP jest
większy, tym większa jest efektywność pompy.
Zasada działania pompy ciepła w skrócie jest taka, że pompa ciepła pobierając 1 kWh
energii elektrycznej, zabiera z otoczenia 4 kWh ciepła i następnie w łącznej ilości 5
kWh przekazuje to ciepło do systemu grzewczego. Pompa ciepła dostarcza więcej
ciepła, niż zużywa prądu i dlatego jest tania w eksploatacji (mówimy, że ma
współczynnik wydajności rzędu 5).

Co może podgrzać pompa ciepła?

Pompa ciepła to alternatywa dla kotła zasilanego paliwem stałym (węglem, gazem)
lub energią elektryczną. Zadaniem urządzenia jest przekazywać ciepło do instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ogrzewa więc skutecznie zarówno
pomieszczenia, jak i wodę, według zadanych parametrów.

Czy podgrzewanie wody za pomocą pompy ciepła jest efektywne?

Pompa ciepła może ogrzać wodę do maksymalnej temperatury 55-60°C.
Podgrzewanie wody do wyższych temperatur w żadnym systemie nie jest
ekonomicznie uzasadnione, z uwagi na większe straty ciepła do otoczenia.

Ile czasu trwa montaż pompy ciepła?

Jest to zależne od stopnia skomplikowania instalacji, jednak sam montaż pompy bez
montażu instalacji trwa około 1 dnia.

Ile czasu zwraca się instalacja pompy ciepła?

Koszt instalacji pompy ciepła zwraca się już po kilku latach użytkowania, ze względu
na niskie koszty eksploatacji. Urządzenie korzysta z energii skumulowanej
w powietrzu, nie trzeba więc inwestować w paliwo. Dodatkowe funkcje pompy, jak
klimatyzowanie pomieszczeń, również korzystnie wpływają na aspekt ekonomiczny.

Czy instalacja z pompą ciepła wymaga projektu?

Nie, jednak założenie zastosowania pompy ciepła na etapie projektowania pozwala
na zaoszczędzenie wydatków związanych z dalszą inwestycją – np. zrezygnowanie z
kominów, przewodów spalinowych, przyłącza gazowego czy ograniczenia ilości
kanałów wentylacyjnych. Można również zmienić przeznaczenie kotłowni na
pomieszczenie gospodarcze i wykorzystać go jako pralnię czy spiżarnię.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Pompy różnią się ze względu na źródło, z którego czerpią ciepło. Istnieją więc pompy
gruntowe, wodne i powietrzne oraz hybrydowe. W naszej ofercie znajdą Państwo
pompy typu powietrze-woda, które transportują ciepło do instalacji grzewczej
oraz zbiorników wody użytkowej. Zasadą działania każdej pompy jest korzystanie
z odnawialnych źródeł energii.


Czy pompy ciepła generują hałas?

Pompy ciepła dostępne w naszym asortymencie nie generują nadmiernego hałasu,
pracują cicho i nie zakłócają spokoju domowników. Przed zakupem urządzenia można
sprawdzić na etykiecie, ile konkretne urządzenie wytwarza decybeli.
W zminimalizowaniu słyszalności dźwięków wytwarzanych przez pompę pomaga też
zamontowanie jej w odpowiednim miejscu.

Czy pompa bez fotowoltaiki jest opłacalna?

Tak, pompa ciepła to obecnie jedno z najtańszych źródeł ciepła, wśród opcji
dostępnych na rynku. Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej przez pompę ciepła
bez udziału fotowoltaiki, może być nawet o kilkadziesiąt procent niższy niż w
przypadku konwencjonalnych źródeł energii (np. kotłów na paliwo stałe). Łącząc
pompę ciepła z systemem fotowoltaicznym zapewniamy sobie jeszcze większe
oszczędności.

Czy w 2023 roku można otrzymać dofinansowanie instalacji pompy ciepła?

Tak. Obecnie dostępne są dwa programy dotacji ogólnokrajowej: Czyste Powietrze
dla budynków modernizowanych oraz Moje Ciepło dla budynków nowo budowanych.
W przypadku każdej inwestycji pomagamy w przeprowadzeniu wszelkich formalności
związanych z procesem pozyskania dotacji.

Czy pompa ciepła może chłodzić latem?

Tak. Pompy ciepła, zarówno gruntowe jak i powietrzne, są w stanie wytworzyć zimną
wodę na potrzeby klimakonwektorów, chłodnic do wentylacji mechanicznej czy też
chłodzenia płaszczyznowego w postaci podłogówki, systemów ściennych czy
sufitowych.

Jaki typ pompy ciepła wybrać – gruntową czy powietrzną?

Pompy ciepła obu rodzajów są w stanie tanio i skutecznie ogrzać budynek i
wytworzyć ciepłą wodę użytkową. Są jednak miejsca, gdzie wykonanie odwiertów
jest niemożliwe z powodu istniejącej infrastruktury lub zbyt małej powierzchni
działki. W takich przypadkach jedyną możliwością jest instalacja powietrznej pompy
ciepła. Natomiast gruntowe pompy ciepła są bardziej wydajne na terenach, gdzie
odnotowuje się niskie temperatury ujemne zimą oraz w przypadku obiektów
wymagających wysokiej temperatury zasilania systemu centralnego ogrzewania.

Jaka jest żywotność pomp ciepła?

Żywotność pompy ciepła wynosi około 20-25 lat. Dane te pochodzą szczególnie z
doświadczeń krajów, w których ta technologia jest stosowana już od dziesięcioleci. W
w związku z tym inwestycja w taki system grzewczy zapewnia wieloletnią, stabilną i
niezawodną pracę systemu grzewczego w budynku.

Ile miejsca potrzeba na montaż pompy ciepła?

Rozmiar pomieszczenia, w którym ma być zamontowany system grzewczy z pompą
ciepła, zależy od wielkości budynku oraz skomplikowania układu grzewczego. W
domach mieszkalnych jednorodzinnych powierzchnia od 4 m2 jest zwykle
wystarczająca do montażu pompy ciepła oraz jej sprawnego serwisu.

Czy podczas wymiany starego źródła ciepła na nowe konieczna jest wymiana grzejników?

W przypadku zastępowania obecnego źródła ogrzewania pompą ciepła zazwyczaj nie
ma konieczności ingerencji w istniejącą instalację grzejnikową. Grzejniki można
zintegrować z działaniem nowego źródła ciepła. Jednak każdy przypadek należy
przeanalizować indywidualnie, tak aby nowy system grzewczy pracował możliwie jak
najwydajniej. Istnieje opcja przebudowy lub całkowitej wymiany instalacji grzewczej,
jeśli jest to rozwiązanie opłacalne z punktu widzenia inwestora oraz użytkowników
budynku.

Czy jednostka zewnętrzna pompy ciepła może ulec zniszczeniu?

Jednostka zewnętrzna jest odporna na panujące warunki atmosferyczne. Może ją
zniszczyć uszkodzenie mechaniczne, jednak i to jest trudne do osiągnięcia.

Czy pompa ciepła działa w niskich temperaturach?

Tak. Pompa ciepła potrafi pracować nawet do -28 stopni, dodatkowo pompa ciepła
wyposażona jest w wbudowaną grzałkę elektryczną, która ma za zadanie wspierać jej
pracę w ekstremalnie niskich temperaturach na zewnątrz budynku.

Czy można zdalnie sterować pompą ciepła?

Każda pompa ciepła posiada adapter sieciowy (WI-FI). Daje on możliwość sterowania
układem poza miejsca zamieszkania. Dodatkowo jesteśmy w stanie usunąć większość
awarii bez konieczności wizyty u klienta.


Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by