Fotowoltaika dla Firm - Instalacje Fotowoltaiczne - Dom bez Kosztów
728 851 023

Fotowoltaika dla firm

Zapomnij o wysokich rachunkach za energię elektryczną! Produkuj darmowy prąd na potrzeby swojej firmy – biura, warsztatu, zakładu wytwórczego. Nadwyżki możesz przechować w sieci energetycznej, a oszczędności zauważysz od razu!

Fotowoltaika w firmie na tych samych zasadach co w domu

Po miesiącach oczekiwania pod koniec sierpnia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki dla firm. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy stali się takimi samymi prosumentami energii odnawialnej, co właściciele instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych.

Prosument to ktoś, kto produkuje energię elektryczną na własne potrzeby. Dotychczas tylko posiadacze domowych instalacji PV mogli wytwarzać prąd z paneli słonecznych, a nadwyżki magazynować w publicznej sieci energetycznej. Teraz mają do tego prawo także przedsiębiorcy. Dotychczas byli oni zmuszeni korzystać z akumulatorów lub do sprzedaży nadmiaru prądu zakładowi energetycznemu, co nie zawsze było dla nich opłacalnym rozwiązaniem.

Zasady korzystanie z fotowoltaiki w firmie – mikroinstalacja

Aby firma mogła stać się prosumentem energii odnawialnej, musi spełnić kilka warunków:

 • produkcja energii przy pomocy paneli słonecznych nie jest przeważającą  działalnością gospodarczą,
 • przedsiębiorca instaluje w firmie mikroinstalację, której panele mają łączną moc do 50 kW
 • przedsiębiorca zgłasza do zakładu energetyczne fakt montażu ogniw fotowoltaicznych,
 • fotowoltaika w firmie jest przyłączona do sieci energetycznej,
 • zakład energetyczny montuje licznik dwukierunkowy, który będzie mierzył ilość prądu oddanego i pobranego z publicznej sieci.

Podobnie jak ma to miejsce w domach z instalacją PV, wszystkie nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele słoneczne, trafiają do zakładu energetycznego. Mogą być tam magazynowane przez maksymalnie rok. W tym czasie firma może w każdej chwili skorzystać z zapasów – np. zimą, gdy ogniwa produkują mniej energii lub w czasie zwiększonej produkcji.

Za przechowanie prądu, zakład zatrzyma 20% z przesłanej nadwyżki (w przypadku fotowoltaiki dla firm o mocy do 10 kW) lub 30% (gdy instalacja ma moc od ponad 10 do 50 kW).

Fotowoltaika dla firm, czyli dla kogo?

Z przepisów dotyczących przedsiębiorców-prosumentów może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Ponieważ zarówno właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i posiadacz małej czy średniej firmy musi płacić rachunki za prąd.

Koszty energii elektrycznej dla biznesu są nawet kilka razy wyższe od tych, które ponoszą gospodarstwa domowe. Z analiz ekspertów wynika, że z roku na roku ceny prądu będą rosnąć. W przypadku firm koszty energii elektrycznej mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent! Co może znacząco wpłynąć nawet na płynność finansową przedsiębiorstw.

Jedynym sposobem na uniknięcie problemów jest korzystanie z własnej, małej elektrowni, czyli fotowoltaiki dla firmy.

Fotowoltaika sprawdzi się w siedzibie każdej firmy:

 • biuro rachunkowe,
 • zakład krawiecki,
 • sklep spożywczy,
 • butik z ubraniami,
 • warsztat samochodowy,
 • stolarnia,
 • salon kosmetyczny,
 • zakład fryzjerski,
 • biuro obrotu nieruchomościami,
 • biurowiec,
 • i wiele innych.

Fotowoltaika dla firm – mała instalacja o mocy ponad 50 kW

Przedsiębiorco, niech Cię nie zwiedzie nazwa. Nazwa mała instalacja odnawialnego źródła energii pojawia się w ustawie o OZE i dotyczy fotowoltaiki dla firm o łącznej mocy paneli od ponad 50 kW do 500 kW!

Dla jakiej firmy mała instalacja fotowoltaiczna?

 • galeria handlowa,
 • zakład produkcyjny,
 • magazyn,
 • rzeźnia,
 • warsztat naprawy samochodów ciężarowych,
 • zakład przetwórstwa mlecznego,
 • rybiarnia,
 • stolarnia,
 • skład materiałów budowlanych,
 • sklep wielkopowierzchniowy,
 • oraz innych średnich i dużych firm.

Korzystanie z fotowoltaiki dla firmy o większych potrzebach energetycznych, wymaga ustanowienia wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z OZE.

Firmy korzystające z małych instalacji nie mogą magazynować nadwyżek wyprodukowanego prądu w publicznej sieci energetycznej. Mają jednak prawo do odsprzedaży nadmiaru energii elektrycznej. Strony powinny wcześniej ustalić cenę za każdą kWh i wpisać ją do stosownej umowy.

Aktualności

Zobacz także:

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by