Nowy system rozliczania, tzw. net-billing. - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Odbierz darmowy
E-book

Dowiedz się więcej
02 maja 2022

Nowy system rozliczania, tzw. net-billing.

Prosumenci, którzy dokonali zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 roku, będą rozliczani w nowym systemie net-billing. Sprawdź, jak będą wyglądały rozliczenia oraz kto zachowa prawo do systemu opustów.

System rozliczeń net-billing: na czym polega?

Net-billing to rozliczenie kosztowe opierające się na wartości energii zakupionej i oddanej. Prosumenci sprzedają nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną płacą jak inni odbiorcy. 

Środki ze sprzedaży nadwyżki energii będą znajdowały się w depozycie prosumenckim przez okres 12 miesięcy. Prosumenci będą mogli je przeznaczyć na zapłatę za zużytą energię elektryczną. Środki, które pozostaną niewykorzystane, zostaną wypłacone. Jednak wprowadzono ograniczenie dotyczące wypłacanych środków — kwota nie może być wyższa niż 20 % wartości prądu, który został wprowadzony do sieci w danym miesiącu.  Nadwyżki natomiast będą sprzedawane po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 r.  po średniej cenie godzinowej.

Kto zachowa prawo do systemu opustów?

Do 31 marca 2022 r. w Polsce prosumentów obowiązywał system opustów. Osoby, które złożyły poprawne i kompletne wnioski o przyłączenie mikroinstalacji do tego dnia, nadal mogły skorzystać z rozliczeń w systemie opustów na kolejne 15 lat.

Warto wspomnieć o tym jak wygląda rozliczenie w systemie opustów. To bezgotówkowe rozliczenie energii. Prosument może w cyklu rocznym rozliczać wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci energię elektryczną. W praktyce można wprowadzić do sieci nadwyżkę energii, a następnie ją odebrać. Dla instalacji o mocy do 10 kWP za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Natomiast dla instalacji o większej mocy (do 50 kWP) można odebrać 0,7 kWh.

Obecni prosumenci zachowują prawo do rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci. Nie muszą w tej sprawie składać żadnych oświadczeń. Jeśli zdecydują się na rozbudowę istniejącej instalacji lub zmianę taryfy, nie wpłynie to na zmianę systemu rozliczeń.

Ewentualne pisemne oświadczenie jest wymagane jedynie w przypadku kiedy prosument decyduje się na rezygnację z systemu opustów na rzecz net-billingu. Warto podkreślić, że taka decyzja jest nieodwracalna.

Net billing a system opustów: zasadnicza różnica

Istotną różnicą pomiędzy wskazanymi systemami jest sposób rozliczania energii. W systemie opustów nadwyżkę energii możemy magazynować za ‘’opłatą’’ 20% lub 30%. Wysokość ‘’opłaty’’ zależy od mocy instalacji. Natomiast w net-billingu rozliczenia odbywają się na zasadzie kupna-sprzedaży. W praktyce prosumenci mogą odebrać energię, którą sprzedali do sieci korzystając ze środków zgromadzonych w depozycie prosumenckim.

Net-billing: czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Tak. Instalacja fotowoltaiczna to nadal oszczędność i zabezpieczenie przed rosnącymi rachunkami za prąd. Tylko w 2022 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych wzrosły o ok. 24%.

Inwestycja w fotowoltaikę to także zwiększenie wartości swojej nieruchomości. W przypadku sprzedaży domu dużo łatwiej może być, znaleźć kupca.

Warto zaznaczyć, że ceny paneli fotowoltaicznych są obecnie o ok. 20% wyższe niż w 2021 roku, a przez rosnące ceny surowców może być jeszcze drożej. Dlatego inwestycja w fotowoltaikę w 2022 roku to nadal opłacalna decyzja. 

Ponadto prosumenci mają obecnie możliwość skorzystania z dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 4.0. Nabór wniosków ruszył 15 kwietnia 2022 r. W ramach dotacji prosumenci mogą uzyskać nawet do 22 500 zł!

Mój Prąd 4.0 to program skierowany do osób fizycznych, które zdecydują się na zakup instalacji fotowoltaicznej. Co ważne środki mogą uzyskać również osoby, które korzystają już z fotowoltaiki. Jednym z warunków otrzymania środków jest rozliczanie się w systemie net-billing.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę? Zajmiemy się wszystkim i pomożemy Ci z formalnościami.

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by