Program Agroenergia - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Odbierz darmowy
E-book

Dowiedz się więcej
19 listopada 2019

Program Agroenergia

Zastanawiasz się nad fotowoltaiką? Pomyśl lepiej fotowoltaika = dotacje dla rolników! Trwa pierwszy nabór wniosków o wsparcie dla gospodarzy z programu Agroenergia. Możesz zdobyć do 2 mln zł na montaż paneli słonecznych.

Prąd. Kto go dziś nie potrzebuje? Każdy z niego korzysta i każdy ma już dość rosnących cen energii elektrycznej. Gdy jesteś rolnikiem, kolejne wysokie faktury z zakładu energetycznego stają się dla Ciebie coraz większym ciężarem. Zamiast rozwijać gospodarstwo, ponosisz rosnące koszty jego bieżącego utrzymania.

Skończ z tym! Zacznij samodzielnie produkować energię ze słońca. Wystarczy, że zamontujesz w swoim gospodarstwie instalację fotowoltaiczną.

Nie martw się kosztami instalacji. Do 20 grudnia 2019 roku trwa pierwszy nabór wniosków do programu Agroenergia. W jego trakcie właściciele gospodarstw rolnych mogą ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę dla rolników. Żeby otrzymać pieniądze, musisz wypełnić wniosek i spełnić kilka warunków.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Pieniądze z programu Agroenergia są przyznawane wyłącznie na budowę nowych instalacji fotowoltaicznych, które będą przyłączone do sieci dystrybucyjnej. Panele słoneczne mogą mieć łączną moc od 50 kWp do 1 MWp.

O dotacje mogą ubiegać się tylko rolnicy indywidualni. Zgodnie z regulaminem programu za takich gospodarzy uznawane są osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Przy czym łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha. A rolnik musi od minimum 5 lat mieszkać w gminie, na terenie której znajduje się przynajmniej jedna z nieruchomości rolnych jego gospodarstwa. Powinien też przynajmniej równie długo osobiście prowadzić gospodarstwo.

Formy dotacji dla rolników na fotowoltaikę

Choć określenie dotacje na fotowoltaikę kojarzy się zazwyczaj z bezzwrotną kwotą wypłacaną wnioskodawcy na realizację danego celu, to nie zawsze tak jest. W programie Agroenergia dotacje dla rolników zainteresowanych fotowoltaiką przyznawane są w dwóch formach.

Dofinansowanie na fotowoltaikę w programie Agroenergia:

  • Dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych, jednorazowe wsparcie nie może przekroczyć 800 tys. zł
  • Preferencyjna     pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka powinna wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł i jest udzielana na maksymalnie 15 lat

Na realizację programu Agroenergia przeznaczone jest 200 mln zł, z czego 80 mln zł ma być wydane na dotacje na fotowoltaikę dla rolnikówMaksymalny koszt brutto 1 MWp wynosi 2,5 mln zł

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by