Regulamin Promocji - Zestaw Jesienna Promocja - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Regulamin Promocji – Zestaw Jesienna Promocja

KABLE GRZEJNE WIS ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski z siedzibą w Topole 19C, 89-620
  Chojnice NIP: 592-225-43-78. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnik – to osoba fizyczna, która podpisała umowę na dostawę i montaż pakietu instalacji grzewczej w
  postaci kabli grzejnych WIS oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kW z firmą Dom Bez Kosztów Piotr
  Łangowski od dnia 15.10.2021r.

2. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia
  niniejszej Promocji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest realizacja
  umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji.
 4. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
  realizację Promocji przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski i wykonanie umowy.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 15.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy na wykonanie pakietu
  instalacji w trakcie trwania Promocji.

4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych
  dalej Uczestnikami Promocji, którzy podpiszą w okresie trwania Promocji, umowę na pakiet: instalacji
  fotowoltaicznej o mocy min. 9,75 kWp (Moduły Selfa 390 W x 25 szt., Falownik Selfa SFT 10.0), wraz z systemem
  grzewczym w postaci kabli grzejnych WIS.

5. ZASADY PROMOCJI

 1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Promocji „Jesienna Promocja” podlegają umowy podpisane w okresie jej
  trwania przez Uczestników Promocji na pakiet: instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 9,75 kWp (Moduły Selfa
  390 W x 25 szt., Falownik Selfa SFT 10.0), wraz z systemem grzewczym w postaci kabli grzejnych WIS.
 2. Miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej to dach budynku, który spełnia minimalne warunki techniczne,
  aby zamontować na nim instalację fotowoltaiczną. Instalacje na gruncie podlegają dodatkowej opłacie.
  Montaż instalacji grzewczej w postaci kabli grzejnych WIS obejmuje instalację w podłodze, pod wylewką
  betonowo-cementową, lub anhydrytową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 3. Promocja obejmuje instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 9,75kW na modułach Selfa 390 W x 25 szt.,
  Falownik Selfa SFT 10.0, wraz z systemem grzewczym w postaci kabli grzejnych WIS.
 4. Promocja dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni do 160m2.
 5. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami.

6. REZYGNACJE

 1. Rezygnacja z zawartej umowy możliwa jest zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ustawie o prawach
  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie firmy Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski, Topole 19
  C, 89-620 Chojnice oraz na stronie internetowej www.dombezkosztow.com
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Każda promocja organizowana przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest odrębna i oparta o odrębne
  regulaminy.

POMPA CIEPŁA ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski z siedzibą w Topole 19C, 89-620
  Chojnice NIP: 592-225-43-78. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnik – to osoba fizyczna, która podpisała umowę na dostawę i montaż pakietu instalacji pompy ciepła
  oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kW z firmą Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski od dnia 15.10.2021r.

2. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia
  niniejszej Promocji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest realizacja
  umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji.
 4. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
  realizację Promocji przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski i wykonanie umowy.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 15.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy na wykonanie pakietu
  instalacji w trakcie trwania Promocji.

4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych
  dalej Uczestnikami Promocji, którzy podpiszą w okresie trwania Promocji, umowę na pakiet: instalacji
  fotowoltaicznej o mocy min. 9,75 kWp (Moduły Selfa 390 W x 25 szt., Falownik Selfa SFT 10.0), wraz z pompą
  ciepła HAIER monoblock (dotyczy wybranych modeli tj. AU052FYCRB (HW)- 5,0kW / AU082FYCRA (HW) – 7,8
  kW).

5. ZASADY PROMOCJI

 1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Promocji „Jesienna Promocja” podlegają umowy podpisane w okresie jej
  trwania przez Uczestników Promocji na pakiet: instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 9,75 kWp (Moduły Selfa
  390 W x 25 szt., Falownik Selfa SFT 10.0), wraz z pompą ciepła HAIER monoblock (dotyczy wybranych modeli
  tj. AU052FYCRB (HW)- 5,0kW / AU082FYCRA (HW) – 7,8 kW).
 2. Miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej to dach budynku, który spełnia minimalne warunki techniczne,
  aby zamontować na nim instalację fotowoltaiczną. Instalacje na gruncie podlegają dodatkowej opłacie.
  Montaż instalacji grzewczej to kotłownia, garaż lub inne pomieszczenie techniczne znajdujące się w budynku
  jednorodzinnym, do tego przeznaczone.
 3. Promocja obejmuje instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 9,75kW na modułach Selfa 390 W x 25 szt.,
  Falownik Selfa SFT 10.0, Pompę Ciepła Haier monoblock z wybranych modeli tj. AU052FYCRB (HW)- 5,0kW
  / AU082FYCRA (HW) – 7,8 kW, w tym zbiornik buforowy o pojemności 40 l, separator powietrza oraz filtr
  magnetyczny.
 4. Promocja dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni do 160m2.
 5. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami.

6. REZYGNACJE

 1. Rezygnacja z zawartej umowy możliwa jest zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ustawie o prawach
  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie firmy Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski, Topole 19
  C, 89-620 Chojnice oraz na stronie internetowej www.dombezkosztow.com
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Każda promocja organizowana przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest odrębna i oparta o odrębne
  regulaminy.
Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by